1/ Základné sociálne služby

Spôsob a podmienky platenia úhrady za sociálnu službu sú definované v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby a riadia sa §74 odsek 8 zákona o sociálnych službách. Platbu za sociálnu službu môžete vykonať prevodom na bankový účet, v hotovosti.

Primula sociálne služby

2/ Nadštandardné služby

Zariadenie PRIMULA – Stredisko sociálnych služieb, n.o. poskytuje okrem základných sociálnych služieb aj nadštandardné služby ako je rehabilitácia, lekárska starostlivosť. Tieto služby sa oceňujú individuálne podľa zdravotného stavu a potrieb klienta. Cenník môže byť upravený podľa dohovoru zmluvných strán.

3/ Zdravotné služby

  • Ortopedická ambulancia – cenník ambulantných výkonov

Primula zdravotné služby ortopédia

  • Rehabilitačná ambulancia – cenník ambulantných výkonov

Primula zdravotné služby rehabilitácia