Naše zariadenie pre seniorov Primula vidí svoje poslanie v poskytovaní komplexnej sociálnej starostlivosti ľudom v zrelom a dôchodkovom veku a vytvorení podmienok pre dôstojné prežitie staroby. Na základe našich skúseností ponúkame komplexnú sociálnu starostlivosť v príjemnom a peknom prostredí Podunajských Biskupíc.

Primula zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov Primula – vitajte u nás

Väčšina seniorov nie je schopná zabezpečiť si starostlivosť a stáva sa sociálne odkázanými na pomoc iných. Našou snahou je pomáhať riešiť životnú situáciu klienta a jeho rodiny dočasnou alebo trvalou starostlivosťou. Rodinné prostredie samozrejme nahradiť nedokážeme, ale nižšia kapacita zariadenia umožňuje bližší vzťah medzi klientom a personálom. Snažíme seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.
.
Ľudia v tomto období života si zaslúžia opateru a špecifický prístup. Potrebujú nielen zodpovedajúce zdravotnícke služby, ale zaslúžia si aj pozornosť a úctu. Staroba niekedy so sebou prináša nevládnosť a odkázanosť, ale nikdy nesmie stratiť dôstojnosť. Je pre nás dôležité, aby sme našim klientom poskytovali nielen kvalitné služby, ale aj zázemie, podporu a pochopenie.
 .
V našom zariadení radi privítame každého klienta a poskytneme potrebné informácie a pomoc pri vybavovaní dokumentácie pre zaradenie klienta do Zariadenia sociálnych služieb.
.
  • PRIMULA – Stredisko sociálnych služieb, n.o. vzniklo v roku 2010.
  • Sídlime v tichej časti Bratislavy, v novostavbe v Podunajských Biskupiciach. Budova bola projektovaná a postavená už priamo s úmyslom poskytovať sociálne a zdravotnícke služby.
  • Celý objekt je riešený ako bezbariérový a je vybavený lôžkovým a schodiskovým výťahom. Súčasťou areálu je aj pekná záhrada v parkovej úprave, s lavičkami, ovocnými stromami a altánkom.
  • Kapacita nášho zariadenia je 30 lôžok. Každá izba má vlastné sociálne zariadenie, je klimatizovaná, má bezbariérové výstupy, pripojenie na internet, TV, rádio a tiež pripojenie na komunikačný systém sestra-pacient.
  • Prostredníctvom kvalifikovaného personálu poskytujeme nepretržitú 24 – hodinovú starostlivosť.
  • Dĺžka pobytu v zariadení Primula nie je časovo obmedzená.
  • Zariadenie PRIMULA je veľmi dobre dostupné prostriedkami MHD. Poskytuje bezproblémové parkovanie pre návštevy, rodinných príslušníkov a má vynikajúce napojenie na diaľnicu Viedeň-Györ-Košice.

V prípade záujmu si tu môžete stiahnuť DOMOVÝ PORIADOK.

Zariadenie pre seniorov Primula – miesto, kde naši klienti nájdu príjemné prostredie, starostlivosť kvalifikovaných pracovníkov a pokojný život. Život, ktorý si vo svojom veku zaslúžia.