Vedenie:

MUDr. Boris KUČERA – konateľ  +421 905 511 250 Ing. Juraj KUČERA – predseda správnej rady Mgr. Helena JANKOVIČOVÁ – vrchná sestra

V prípade záujmu si tu môžete stiahnuť DOMOVÝ PORIADOK.

Kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára: