Dôvody prečo si vybrať naše zariadenie PRIMULA – SSS, n.o.

  • zariadenie je umiestnené v Bratislave v príjemnom tichom prostredí s ľahkou dostupnosťou a s dobrým parkovacím zázemím.
  • nové, moderne vybavené zariadenie špecializované pre stupeň postihnutia klienta IV až VI. s bezbariérovým prístupom a dvoma výťahmi
  • individuálny prístup ku klientovi podľa stupňa postihnutia,
  • vysoká odborná úroveň kvalifikovaného personálu, možnosť dorozumenia sa v maďarskom, nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku
  • starostlivosť o klienta 24 hodín denne 7 dní v týždni,
  • diétna a racionálna strava,
  • možnosť kultúrneho vyžitia – premietanie filmov, posedenia s klientmi, usporadúvanie koncertov pre klientov, sv. omša, návšteva kňaza
  • pracovná terapia (ergoterapia) a základné sociálne poradenstvo
  • skupinová a individuálna fyzioterapia, rehabilitácia pohybového ústrojenstva po operáciách
  • spojenie zariadenia sociálnych služieb a zdravotníckeho zariadenia