V piatok prvého decembra 2017 sa uskutočnilo na pôde nášho zariadenia 1. medzigeneračné stretnutie detičiek zo škôlky Vilka sídliacej na ulici Trnavská cesta 67 a našich seniorov.

Tento projekt sme nazvali Letokruhy a je prospešný rovnako aj pre deti, ktoré chceme motivovať k hrám a záujmovým činnostiam a viesť ich k tolerancii a vzájomnému rešpektu voči staršej generácii. Seniori pookrejú radosťou a bezprostrednosťou malých detí a malé deti zažijú múdrosť a empatiu starších ľudí.

Projekt Letokruhy v sebe spája fyzioterapiu a arteterapiu

V rámci arteterapie plánujeme spoločné vyrábanie tematických dekoratívnych predmetov, maľovanie a mnoho ďalšieho. Na priebeh arteterapie dohliada Katarína del Rio, riaditeľka škôlky Vilka. Pohybové cvičenia vediem ja ako fyzioterapeut a sú zamerané prevažne na prehĺbenie dýchania, zlepšenie koordinácie a fyzickej zdatnosti. Cvičenie prebieha formou hry a je prispôsobené veku a zdravotnému  stavu zúčastnených.

Počas stretnutia v rámci tvorivej aktivity vytvárali naši klienti spolu s predškolákmi papierové vianočné stromčeky a ďalšie tematické ozdoby. Kým jedna skupinka tvorila, druhá skupina sa venovala aktivitám pohybovým.

Detičky zo škôlky dokázali motivovať klientov nášho zariadenia k hre a vytvorili tak očarujúce momenty. Pre dieťa je prirodzeným prejavom hra, prostredníctvom  ktorej sa učí a spoznáva svet. Hra je zároveň istý druh pohybovej aktivity.  Deti predškolského veku majú poväčšine ešte správny pohybový stereotyp a preto sú vhodnou vzorkou pre starších ľudí, u ktorých už nachádzame množstvo svalových dysbalancií, ktoré majú za následok vznik viacerých ťažkostí pohybového aparátu.

Starkí boli nadšení a veľmi si túto aktivitu pochvaľovali. Na chvíľku dokázali zabudnúť na každodenné ťažkosti, ktoré so sebou staroba prináša. Cieľom tohto projektu je motivovanie klientov Strediska sociálnych služieb k pohybovým aktivitám a zlepšenie ich mentálneho, emocionálneho a fyzického stavu.

Naše pilotné stretnutie malo obrovský úspech a v novom roku 2018 sa chystáme pravidelne v ňom pokračovať.