Ak rozmýšľate nad tým, kde umiestnite svojich blízkych v zrelom alebo dôchodcovskom veku, jednou z možností je pre vás stredisko sociálnych služieb PRIMULA v bratislavských Podunajských Biskupiciach. To, aký program majú seniori, kde sa zdržiavajú, a čo všetko im zariadenie poskytuje vám prezradí v rozhovore Mgr. Petra Vaváková, sociálna pracovníčka a fyzioterapeutka Mgr. Lucia Kyselová.

Ako vyzerá bežný deň človeka vo vašom zariadení?

Väčšinu času trávia klienti v budove nášho strediska. Pracujeme s ľuďmi, ktorí majú priemerne osemdesiat rokov a vo väčšine prípadov sa táto skupina seniorov cíti bezpečne len v známom prostredí, takže nechcú chodiť mimo areál. Ak sme aj chceli vymyslieť zážitkový program mimo budovy, veľmi to nechceli. Boja sa prípadných pádov, majú stres z rôznych vecí, a tak chcú mať všetky programy tam, kde bývajú.

Čo môžu robiť v rámci budovy?

Okrem pobytu na izbe, môžu chodiť do jedálne, do telocvične. Ďalej chodia do ergo-terapeutickej miestnosti, kde majú rôzne spoločenské aktivity. Samozrejme, môžu zájsť do záhrady, kde trávia čas prevažne v lete. Na jar sa veľmi radi venujú sadeniu kvietkov a polievaniu.

Na izbách je k dispozícii televízia, ktorú nepozerajú iba individuálne ale v rámci terapie niektoré vybrané filmy sledujú spoločne. Myslím si však, že sú presýtení televíziou a podstatnejší je pre nich sociálny kontakt, ako len pozeranie do monitora.

Koľko máte momentálne klientov?

Aktuálne ich máme tridsať, pričom približne polovica z nich je pohyblivých. Možnosť ísť von však majú všetci, pretože majú vlastné vozíky alebo si ich striedajú. Sú tu pre nich opatrovatelia alebo niekedy rodinní príslušníci, ktorí ich môžu zobrať na záhradu alebo na iné aktivity. Nikto tu nie je taký, že by bol iba ležiaci a nedalo sa s ním hýbať.

Aké aktivity ponúkate ľuďom vo vašom zariadení?

Jednak sú to mentálne zamerané aktivity v rámci dňa, ktoré sa snažíme striedať na strane druhej s fyzioterapeutickými a rehabilitačnými.  Do intenzívnejších pohybových cvičení v našej telocvični sa zapájajú tí, ktorí majú záujem a sú schopní sa samostatne pohybovať. Pri menej- alebo nepohyblivých klientoch prebiehajú cvičenia alebo rehabilitačný program individuálne alebo na izbe. Snažíme sa s kolegyňou časovo neprekrývať, aby mali možnosť absolvovať obidva typy činností a zároveň napr. po cvičení si aj oddýchnuť.

Jenou z hlavných aktivit je ergo-terapia. Jej hlavným cieľom je, aby sa klienti udržali v dobrom stave po motorickej, sociálnej aj kognitívnej stránke. Tieto aktivity sa konajú dennodenne, ak nie sú na programe iné udalosti, ako omša, pedikérka alebo kaderníčka, pretože v týchto prípadoch nechceme zaťažovať ľudí ďalšími činnosťami.

V rámci ergo-terapie sa venujeme predovšetkým arte-terapii, kde sa pracuje najmä s jemnou motorikou. Klienti väčšinou niečo vyfarbujú, kreslia alebo skladajú. Ďalšou súčasťou ergo-terapie je muzikoterapia, kde spievajú, používajú rôzne hudobné nástroje alebo počúvajú hudbu. Navyše, v piatok máme pripravenú v telocvični hodinovú tanečno-pohybovú terapiu, kde sa venujeme predovšetkým voľným intuitívnym tancom.

V rámci „erga“ sú obľúbené aj spoločenské hry, hrá sa napr. Človeče alebo sa skladajú puzzle, čo opäť zlepšuje jemnú motoriku a sústredenie. Zároveň vykonávame rôzne relaxácie zamerané na psychickú pohodu klientov.

Za dôležitú považujem i reminiscenčnú terapiu, kde klienti spomínajú na svoju minulosť, kde všade boli, čo tam robili v rámci určitej témy. Keďže minulosť už v ich veku je pre nich silnejšie téma ako budúcnosť, sú tieto spomínania u nich obľúbené. Pritom využívame aj maľovanie alebo rôzne básničky.

Okrem každodenných aktivít sú pripravené aj iné špeciálne udalosti

Máme aj aktivity, ktoré sa organizujú podľa toho, aké sú momentálne sviatky alebo aká je momentálne navodená téma. Napr. počas Sviatkov zosnulých sme robili rozlúčku s ľuďmi, ktorí už zomreli a prebehlo to v rámci skupinového posedenia. Mnohým to pomohlo spracovať stratu blízkeho človeka.

Nedávno nás navštívili klauni z organizácie Červený nos, kde pôsobia vyškolení ľudia, ktorí majú pripravený špeciálny seniorsky program na oživenie vzájomnej komunikácie pomocou humoru na preladenie psychiky pacientov aj pomocou hudby a iných nástrojov. Klauni majú navrhnutý program na približne tri hodiny a pracujú postupne so všetkými klientmi veľmi zaujímavým a nevtieravým humorom.

Príkladom aktivít súvisiacich s náboženským cítením bola návšteva pána kaplána, ktorý mal prednášku o zjavení Panny Márie vo Fatime. Tieto biblické témy sú pre nich našich seniorov zaujímavé, pretože väčšina z nich je veriacich a o túto problematiku sa zaujíma.

Spomínané aktivity v rámci ergo-terapie si vedieme v rámci nášho domova samy. Máme absolvovaný psychoterapeutický výcvik, takisto semináre, ktoré sa týkajú napr. intuitívneho tanca. Pridávame k tomu rôzne meditácie, relaxácie, púšťa sa tam vždy iná hudba. Ide tam o to, aby sa ľudia uvoľnili, nestagnovali vo svojich emóciách a vedeli sami so sebou pracovať, keď im je zle.

Je podľa vás lepšie vykonávať aktivity v skupine alebo individuálne?

Oveľa lepšie skúsenosti sú so skupinovou terapiou, čo je aj trendom do budúcnosti, pretože v tom je cítiť oveľa väčší posun ako pri práci s jednotlivcami. Zatiaľ prevláda všeobecne trend individuálnej pozornosti, ale v terapeutických veciach máme skúsenosť, že skupina ponúka väčší efekt.

Okrem terapeutický činností určených pre seniorov v našom zariadení sa plánujeme venovať aj poradenstvu zameranom na ich rodiny. Mnohokrát je umiestnenie seniora do zariadenia, ako je naše istou psychickou traumou, ktorú si potrebujú spracovať. Ale tomu sa budeme venovať niekedy nabudúce.